ADRES SZKOŁY:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym
Bieszków Dolny 87
26 – 503 Mirów
Tel. 048 628 36 24

Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym została zorganizowana w latach powojennych. Jej pierwszym kierownikiem, a zarazem pierwszą nauczycielką była pani Halina Makowska. Nauka w ówczesnej szkole odbywała się w kilku oddziałach, w prywatnych budynkach , na terenie Bieszkowa Dolnego i Rogowa. Szkołę zaczęto budować w 1957 roku, a pierwsze orzeczenie o organizacji szkoły w Bieszkowie Dolnym zostało wydane 26 czerwca 1959 roku przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach. W dalszych latach swojej działalności szkoła była dwukrotnie rozbudowywana. W latach siedemdziesiątych dobudowano część południową, a w latach dziewięćdziesiątych część północną szkoły. W roku 1967 nastąpiła reforma oświatowa i Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym przekształcona została w szkołę ośmioklasową. Dzisiejsza szkoła jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową do obwodu której, zostały włączone następujące miejscowości: Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od nr 85 do 178. W szkole znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, sześć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna oraz kuchnia z jadalnią. W okresie od października do kwietnia uczniowie korzystają z gorących posiłków, w formie talerza gorącej zupy, a w ramach programu „Szklanka mleka” codziennie otrzymują po kartoniku mleka. Szkoła posiada boisko do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną oraz skocznię w dal. Na placu szkolnym wybudowane zostało pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, z którego korzystają zawodnicy MUKS „Gryfia” Mirów. Jest ono wizytówką szkoły. Każdy z naszych uczniów ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach, poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Dyrektorem szkoły od 1 września 2008 roku jest mgr Pelagia Małgorzata Olszewska, absolwentka tej placówki z 1981 roku.