Trwa proces rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę kotłów centralnego ogrzewania   do indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy Mirów. W pięćdziesięciu domach zostaną zainstalowane nowoczesne kotły na pellet. Najniższą ofertę złożyło konsorcjum firm RAKOCZY Stal Sp. z o.o. oraz Rakoczy Sp. j. na kwotę 954 007,20 zł. brutto.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych,  w ramach projektu pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Mirów” dzięki czemu mieszkańcy pokrywają jedynie 22 % wartości inwestycji. Z uwagi na trwający sezon grzewczy harmonogram prac zostanie ustalony z właścicielami posesji. Projekt ma się zakończyć do końca czerwca 2021 r.

Niestety nie doszło do rozstrzygnięcia drugiej części postępowania polegającego na dostarczeniu pomp ciepła do siedmiu  gospodarstw. Najniższa oferta złożona przez potencjalnego wykonawcę była wyższa  niż kwota założona w budżecie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie dojdzie do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego.